Miesięczne archiwum: Sierpień 2019

I Festyn Hospicyjny

Szanowni Państwo                                                                               

            W imieniu Stowarzyszenia „Hospicjum Imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej” zwracamy się z serdeczną prośbą o udzielenie pomocy i wsparcia naszej inicjatywy jaką będzie I Festyn Hospicyjny planowany na dzień 22 września 2019 r. tj. niedziela, na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach.

Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na organizację hospicjum stacjonarnego.

Hospicjum powstało 17 maja 2018 r. i działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Stowarzyszenie prowadzi działalność hospicjum domowego wspierającego osoby chore onkologicznie, przewlekle i terminalnie. Dodatkowo prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Nasze Stowarzyszenie udziela pomocy osobom chorym, którzy są pod stałą opieką terminalną jak też wspiera osoby zajmujące się chorymi na co dzień.   Personel Hospicjum stale się rozwija i powiększa. Obecnie stanowi 6 pielęgniarek, 2 rehabilitantów oraz kilkunastu wolontariuszy.

Nasza działalność pozwoliła nam ocenić ogromną skalę potrzeb w dziedzinie opieki nad chorymi przewlekle i onkologicznie oraz wsparcia ich rodzin. Wzorując się na działających od lat hospicjach, pragniemy stworzyć silne i stabilne centrum wsparcia osób starszych i chorych „pomocna dłoń”. W tym celu rozpoczęliśmy przygotowania do pozyskania kontraktu z NFZ oraz szereg innych działań w pozyskaniu wsparcia zarówno materialnego jak też niematerialnego.  Pragniemy cały czas rozwijać działalność hospicjum domowego oraz rozpocząć organizację hospicjum stacjonarnego.

Liczymy na Państwa wsparcie i obecność podczas Festynu.  Logo każdej firmy wspierającej naszą inicjatywę będzie umieszczone na banerze oraz na stronie internetowej hospicjum.

Tel. kontaktowy  661311034                                   

Regulamin Festynu -> pobierz                       

Program Festynu -> pobierz        

                                                                                                              Z wyrazami szacunku
Prezes Hospicjum
  Ks. Tomasz Pastuszka

Akcja charytatywna „Pola Nadziei”

2 czerwca 2019 roku na terenie naszego miasta odbyła się akcja charytatywna pt. „Pola Nadziei”, na  rzecz działającego przy parafii p. w. Świętego Krzyża Hospicjum Kozienickiego im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

W  zorganizowanej akcji, z ogromnym zapałem  brali udział uczniowie  z klasy VI c Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką nauczycieli: Urszuli Grabiec, Elżbiety Komorowskiej, Pauliny Zawadzkiej.

Dzieci kwestowały cały dzień. Z zaangażowaniem informowali darczyńców o celu i ważności organizowanej zbiórki pieniężnej. Naszym wolontariuszom udało się zebrać znaczną kwotę  pieniędzy, która zasiliła budżet Kozienickiego Hospicjum. Jesteśmy dumni, że akcja przyniosła takie rezultaty, a uczniowie wiedzą, że zawsze warto pomagać!