Archiwum kategorii: aktualności

Byliśmy razem – wspomnienie hospicyjnego festynu.

To było parę tygodni temu, niedawno, choć trochę czasu już minęło od tych chwil, kiedy 19 września spotkaliśmy się na terenie przyjaznej i gościnnej PSP nr 1 w Kozienicach, by wspólnie uczestniczyć w II Festynie Hospicyjnym z Eneą. Niczym jesienne liście spadło już nieco kartek z kalendarza – wystarczająco dużo, by pokusić się o nieco refleksji, ponownie skosztować atmosfery tamtego dnia, ale i wybiec myślami w przyszłość. Pierwszą myśl, skojarzenie, jakie przywodzi wspomnienie festynu, można oddać słowem jedność. Było tak, jak w znanej pięknej pieśni:

„Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce. Abyśmy byli razem i jedno mieli serce”. Jeśli ktoś uzna to porównanie za nazbyt afektowane – trudno, niech wybaczy piszącemu.

Tego dnia łączyło nas wszystko. Początkowo troska, czy z powodu dojmującego zimna nasz festyn,  II Festyn Kozienickiego Hospicjum im. Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, będziemy mogli uznać za udany, czy spełni nasze oczekiwania i przyniesie zamierzone efekty. Wszyscy z niepokojem zerkaliśmy w zachmurzone niebo. Gdy dzień miał się już ku końcowi, łączyła nas radość, że pomimo tych trudności było super!, że, dzięki Bożej pomocy, wszystko wszystko się udało!

A w międzyczasie? Z trudem wstrzymując wybuchy entuzjazmu, spontanicznie, niczym dzieci, cieszyliśmy się z pomyślnie zakończonej licytacji każdego daru, jaki na ten cel złożyli hojni dobrodzieje. Cieszyli się nabywcy przedmiotów, nierzadko z góry upatrzonych w licytacyjnym namiocie, cieszył się aukcjoner, cieszyło Hospicjum.

Dzieliliśmy się chlebem, grzaliśmy dłonie ciepłem miseczek wypełnionych bigosem, pierogami, pyszną zupą. I jeśli to prawda, że przez żołądek trafia się do serca, to serca nasze były niczym te piernikowe na miodzie. W dodatku oblane czekoladą.

Jak zostało to skrupulatnie policzone, na szkolnym podwórzu stanęły 32 barwne namioty zagospodarowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, instytucje kultury, leśników, prywatne firmy, kozienickich twórców. Wspólnym wysiłkiem zgromadziliśmy blisko 62 tys. złotych, tak bardzo potrzebne dla kontynuowania naszej misji niesienia pomocy. To ważne, bardzo ważne.

Ale to nie wszystko. Powiększyliśmy bowiem ten wymierny rezultat o, używając języka ekonomii, pewną wartość dodaną. Otóż, mówiąc o określonej społeczności, często nazywamy ją wspólnotą.  Tyle, że na co dzień jej członków wiele łączy, ale wiele też dzieli. Prawdziwa wspólnota powstaje wtedy, gdy ludzie ze szczerego serca, bezinteresownie, jednoczą się wokół pięknych i szczytnych celów.  I właśnie to udało nam się osiągnąć w ten pochmurny, lecz jakże piękny, 19 dzień września, dzień II Festynu hospicyjnego z Eneą, który na długo jeszcze w nas pozostanie.

Bo byliśmy razem – dzieci i ich rodzice oraz dziadkowie, nasi duszpasterze, samorządowcy, młodzież szkolna i jej wychowawcy. Trawestując nieco słowa przytaczanej już pieśni, dzieliliśmy się chlebem, dzieliliśmy się niebem; odmieniało się oblicze ziemi, tej ziemi. Wtedy.

Krzysztof Reczek

Zaproszenie

Zarząd, członkowie oraz wolontariusze Kozienickiego Hospicjum   
im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej serdecznie zapraszają na wspólne   
,,SŁODKIE NIEDZIELE” . Akcje, podczas których będziemy sprzedawać pyszne, domowe  ciasta, upieczone przez naszych członków, wolontariuszy ,
 a dochód z ich sprzedaży zasili konto Kozienickiego Hospicjum.          

Na pierwszą ,,Słodką niedzielę” zapraszamy już w tę najbliższą , 31 stycznia 2021 roku. Ciasta będą sprzedawane po każdej mszy świętej, odbywającej się     w Kościele św. Krzyża w Kozienicach ( według obowiązującego porządku).

Zapraszamy Wszystkich , którzy chcą wspomóc działalność naszego Kozienickiego Hospicjum!

                                          Zarząd, członkowie oraz wolontariusze Kozienickiego Hospicjum.

Licytacje charytatywne

Zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w naszych licytacjach – na facebookowej stronie „Kozienickiego Hospicjum” https://www.facebook.com/KozienickieHospicjum  i na „Licytacje Kozienickie Hospicjum”. Kozienickie Hospicjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego wspólnie działają na rzecz osób chorych z Kozienic i okolicy. Obydwie licytacje zasilą jedno wspólne konto- naszego Hospicjum, a wolontariusze mają wspólny cel – pomóc naszym podopiecznym! Aukcje wzajemnie się uzupełniają, różnią  od siebie wystawianymi przedmiotami, voucherami, bonami i ciekawymi zaproszeniami.

Życzymy Wszystkim ,,owocnych łowów” na naszych stronach!!!                     

Z pozdrowieniami ks. Tomasz Pastuszka i Zofia Wnukowska.

Działalność hospicjum w roku 2020

W ubiegłym roku Hospicjum im. Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej udzieliło pomocy 44 osobom, z których 18 osób zmarło, 1 znajduje się w hospicjum stacjonarnym i 1 została umieszczona w DPS-ie. Pozostałe osoby w dalszym ciągu otrzymują pomoc ze strony hospicjum.  Świadczenia wykonywane są przez 3 lekarzy, 8 pielęgniarek, 3 rehabilitantów i 1 psychologa. Rezultaty  pracy są mierzalne, ponieważ osoby z branży medycznej prowadzą odpowiednią dokumentację, m.in. Kartę wizyt w domu chorego. Każdy chory może się spodziewać dwóch wizyt pielęgniarki w ciągu tygodnia. Jeżeli jest taka konieczność tych wizyt jest więcej, nawet codziennie w przypadku np. konieczności podłączania kroplówek. Każdy chory ma przydzieloną jedną pielęgniarkę, dzięki czemu istnieje większa  możliwość poznania chorego i jego rodziny. Niejednokrotnie  pracownicy odwiedzają chorego poza planem, gdy rodzina prosi telefonicznie o pomoc. Dzięki pracy hospicjum nastąpiły  trwałe zmiany w postawach członków rodziny opiekującej się chorym. Opiekunowie są świadomi, że nie są pozostawieni sami ze swoimi problemami i mogą liczyć na  pomoc. Rodzina chorego nabyła dodatkowych umiejętności w  sprawowaniu nad nim opieki ucząc się fachowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i lepszej obserwacji stanu zdrowia, a co za tym idzie właściwego reagowania na zaobserwowane zmiany. Głównym  celem hospicjum jest poprawa jakości życia chorego i jego rodziny, udzielanie wsparcia osobie przewlekle chorej i jej opiekunom.  Zamierzenia te zostały osiągnięte przez fachową pomoc personelu medycznego i pracę wolontariuszy. Opieka pielęgniarska wpłynęła korzystnie na stan emocjonalny chorego, zmniejszyła jego cierpienie oraz zapewniła spokój jego rodzinie, która przeżywa lęk związany ze stanem zdrowia bliskiej osoby. Pielęgniarki edukowały członków rodziny jak należy wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, w jaki sposób postępować z chorym, żeby jego samopoczucie było lepsze. Rehabilitanci przez swoją pracę zwiększyli sprawność fizyczną  podopiecznych, co w znacznym stopniu ułatwiło pielęgnację chorego. Wolontariusze przez swoją pracę pomagali członkom rodziny chorego, dzięki czemu czuli się oni mniej zmęczeni oraz mieli czas na załatwienie pilnych spraw wiążących się z koniecznością opuszczenia domu. Wolontariusze pomagają również osobom samotnym, które nie mają możliwości opuszczenia domu. Ich praca koncentrowała się głównie na zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw, pomocy w drobnych pracach domowych.  Panowie ze stowarzyszenia wykonują w domu podopiecznych drobne prace naprawcze, pomagają w pracach związanych z użyciem fachowego sprzętu typu wiertarka. Wolontariusze z sekcji transportowej dowożą chorych do lekarza specjalisty, na badania i do różnych urzędów.

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej realizowane są recepty.

Prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Znając zapotrzebowanie na tego typu sprzęt hospicjum stara się uzupełniać brakujące  artykuły i ze  środków stowarzyszenia zakupiono m.in. koncentrator tlenu.

Pomoc medyczna była możliwa dzięki dotacji Burmistrza Gminy Kozienice, którą otrzymaliśmy w kwocie 80 000 zł. Obecnie wykonywanie świadczeń jest możliwe tylko ze środków własnych, które są niewielkie, dlatego liczymy na wsparcie społeczności Kozienic.