Jak nas wspierać?

Podaruj 1% podatku

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • emeryci i renciści.

Numer KRS: 0000732323

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU?

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-39) musisz wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) podając: Numer KRS: 0000732323 oraz Wnioskowaną kwotę: kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół .

Wpłać darowiznę na konto bankowe

Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć nasze Stowarzyszenie możecie dokonać wpłaty darowizny bezpośrednio na nasze konto. Oto dane:

Stowarzyszenie Kozienickie Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach

ul. Jana Kochanowskiego 2,
26-900 Kozienice

nr konta Bank PeKao SA o/Kozienice 29 1240 5862 1111 00108297 6641