O nas

Dane stowarzyszenia 

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Kozienickie Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.

Forma prawna: Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

NIP: 8121920181

REGON: 380254306

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000732323

Data wpisu do KRS: 17.05.2018

Nazwa banku i numer rachunku: Bank PeKao SA o/Kozienice
nr 29 1240 5862 1111 00108297 6641

„ZBIÓRKA NA RZECZ HOSPICJUM” została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  i otrzymała numer „2019/365/OR”. 

Zarząd:

Prezes: ks. Tomasz Pastuszka
Wiceprezes: Zofia Wnukowska
Sekretarz: Katarzyna Brzeska
Członek: Wiesława Kaczkowska
Członek: Mariusz Mańturz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Ewa Wołowik
Członek: Urszula Kowalik
Członek: Krystyna Stępień

Zespół opieki nad chorymi składa się z:
Kapłan – 1
Pielęgniarki – 5
Wolontariusze: 15

STATUT -> pobierz

Problem społeczny jakim jest niedostatek placówek opieki medycznej nad osobami starszymi, chorymi onkologicznie, przewlekle i terminalnie wymagającymi opieki, brak stacjonarnego Hospicjum oraz chęć poprawy środowiska i otoczenia chorych i ich rodzin dało początek utworzenia Hospicjum domowego zapewniającego opiekę lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologa, wolontariuszy i kapłanów a także prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Zarejestrowane w KRS dnia 17 maja 2019 roku Stowarzyszenie Hospicjum Kozienickie im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej działające w ramach hospicjum domowego posiada w swoich zasobach:

– sekcję medyczną – pielęgniarki, rehabilitanci i wolontariusze,

– sekcję wolontariatu hospicyjnego,

– sekcję wolontariatu akcyjnego,

– sekcję pozyskiwania funduszy,

– sekcję wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego,

– sekcję transportową – przewóz chorych do lekarza lub na specjalistyczne badania.

Głównym celem naszego  hospicjum działającego od kwietnia 2018 roku jest wsparcie osób starszych, chorych onkologicznie, przewlekle i terminalnie.

Nasze działania związane są nie tylko z zapewnieniem opieki stacjonarnej czy wsparciem opieki domowej dla chorych onkologicznie, przewlekle i terminalnie wymagających stałej specjalistycznej opieki, zatrudnieniem fachowego personelu ale także zapewnieniem wsparcia psychologicznego dla rodzin opiekujących się przewlekle chorymi czy tez udostępnianiem sprzętu rehabilitacyjnego tj wózki, łóżka, koncentratory tlenu, chodziki, kule itp.

Od pierwszych dni działalności przy pomocy 6 pielęgniarek, 2 rehabilitantów oraz wolontariuszy udało się pomóc 43 chorym, a pod stałą opieką znajduje się 18 chorych, a wykwalifikowany personel medyczny dokonuje ok 180 wizyt miesięcznie w domach pacjentów. Odnotowane zostały 42 wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

Na wieczny odpoczynek odeszło od nas 14 podopiecznych.

Obecnie naszym priorytetem jest pozyskanie funduszy na realizację projektu mającego na celu pozyskanie terenu i jego zagospodarowanie poprzez budowę stacjonarnego Hospicjum z pawilonem opieki długoterminowej oraz pawilonem pobytu dziennego. Dążymy do pozyskania większej liczby wolontariuszy oraz do rozwoju dotychczasowej działalności w zakresie pomocy domowej i wsparcia odnośnie zapewnienia sprzętu rehabilitacyjnego.

Koszt pozyskania terenu, budowa obiektu a także wykończenie i wyposażenie to kwota rzędu ponad 8 mln zł.

Koszt bieżącej działalności wsparcia domowego wynosi 1, 5 mln zł, a rozwój wypożyczalni sprzętu – 300 tys.