Zaproszenie

Zarząd, członkowie oraz wolontariusze Kozienickiego Hospicjum   
im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej serdecznie zapraszają na wspólne   
,,SŁODKIE NIEDZIELE” . Akcje, podczas których będziemy sprzedawać pyszne, domowe  ciasta, upieczone przez naszych członków, wolontariuszy ,
 a dochód z ich sprzedaży zasili konto Kozienickiego Hospicjum.          

Na pierwszą ,,Słodką niedzielę” zapraszamy już w tę najbliższą , 31 stycznia 2021 roku. Ciasta będą sprzedawane po każdej mszy świętej, odbywającej się     w Kościele św. Krzyża w Kozienicach ( według obowiązującego porządku).

Zapraszamy Wszystkich , którzy chcą wspomóc działalność naszego Kozienickiego Hospicjum!

                                          Zarząd, członkowie oraz wolontariusze Kozienickiego Hospicjum.

Licytacje charytatywne

Zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w naszych licytacjach – na facebookowej stronie „Kozienickiego Hospicjum” https://www.facebook.com/KozienickieHospicjum  i na „Licytacje Kozienickie Hospicjum”. Kozienickie Hospicjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego wspólnie działają na rzecz osób chorych z Kozienic i okolicy. Obydwie licytacje zasilą jedno wspólne konto- naszego Hospicjum, a wolontariusze mają wspólny cel – pomóc naszym podopiecznym! Aukcje wzajemnie się uzupełniają, różnią  od siebie wystawianymi przedmiotami, voucherami, bonami i ciekawymi zaproszeniami.

Życzymy Wszystkim ,,owocnych łowów” na naszych stronach!!!                     

Z pozdrowieniami ks. Tomasz Pastuszka i Zofia Wnukowska.

Działalność hospicjum w roku 2020

W ubiegłym roku Hospicjum im. Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej udzieliło pomocy 44 osobom, z których 18 osób zmarło, 1 znajduje się w hospicjum stacjonarnym i 1 została umieszczona w DPS-ie. Pozostałe osoby w dalszym ciągu otrzymują pomoc ze strony hospicjum.  Świadczenia wykonywane są przez 3 lekarzy, 8 pielęgniarek, 3 rehabilitantów i 1 psychologa. Rezultaty  pracy są mierzalne, ponieważ osoby z branży medycznej prowadzą odpowiednią dokumentację, m.in. Kartę wizyt w domu chorego. Każdy chory może się spodziewać dwóch wizyt pielęgniarki w ciągu tygodnia. Jeżeli jest taka konieczność tych wizyt jest więcej, nawet codziennie w przypadku np. konieczności podłączania kroplówek. Każdy chory ma przydzieloną jedną pielęgniarkę, dzięki czemu istnieje większa  możliwość poznania chorego i jego rodziny. Niejednokrotnie  pracownicy odwiedzają chorego poza planem, gdy rodzina prosi telefonicznie o pomoc. Dzięki pracy hospicjum nastąpiły  trwałe zmiany w postawach członków rodziny opiekującej się chorym. Opiekunowie są świadomi, że nie są pozostawieni sami ze swoimi problemami i mogą liczyć na  pomoc. Rodzina chorego nabyła dodatkowych umiejętności w  sprawowaniu nad nim opieki ucząc się fachowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i lepszej obserwacji stanu zdrowia, a co za tym idzie właściwego reagowania na zaobserwowane zmiany. Głównym  celem hospicjum jest poprawa jakości życia chorego i jego rodziny, udzielanie wsparcia osobie przewlekle chorej i jej opiekunom.  Zamierzenia te zostały osiągnięte przez fachową pomoc personelu medycznego i pracę wolontariuszy. Opieka pielęgniarska wpłynęła korzystnie na stan emocjonalny chorego, zmniejszyła jego cierpienie oraz zapewniła spokój jego rodzinie, która przeżywa lęk związany ze stanem zdrowia bliskiej osoby. Pielęgniarki edukowały członków rodziny jak należy wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, w jaki sposób postępować z chorym, żeby jego samopoczucie było lepsze. Rehabilitanci przez swoją pracę zwiększyli sprawność fizyczną  podopiecznych, co w znacznym stopniu ułatwiło pielęgnację chorego. Wolontariusze przez swoją pracę pomagali członkom rodziny chorego, dzięki czemu czuli się oni mniej zmęczeni oraz mieli czas na załatwienie pilnych spraw wiążących się z koniecznością opuszczenia domu. Wolontariusze pomagają również osobom samotnym, które nie mają możliwości opuszczenia domu. Ich praca koncentrowała się głównie na zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw, pomocy w drobnych pracach domowych.  Panowie ze stowarzyszenia wykonują w domu podopiecznych drobne prace naprawcze, pomagają w pracach związanych z użyciem fachowego sprzętu typu wiertarka. Wolontariusze z sekcji transportowej dowożą chorych do lekarza specjalisty, na badania i do różnych urzędów.

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej realizowane są recepty.

Prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Znając zapotrzebowanie na tego typu sprzęt hospicjum stara się uzupełniać brakujące  artykuły i ze  środków stowarzyszenia zakupiono m.in. koncentrator tlenu.

Pomoc medyczna była możliwa dzięki dotacji Burmistrza Gminy Kozienice, którą otrzymaliśmy w kwocie 80 000 zł. Obecnie wykonywanie świadczeń jest możliwe tylko ze środków własnych, które są niewielkie, dlatego liczymy na wsparcie społeczności Kozienic.

Apel do społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Kozienickie Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach  prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup ozonatora oraz lamp bakteriobójczych dla Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Działanie bakteriobójcze ozonatora jest około 50 razy skuteczniejsze od chloru, stąd wykorzystuje się go do dezynfekcji wody pitnej oraz dezynfekcji pomieszczeń z bakterii
i wirusów. Lampy bakteriobójcze nieodwracalnie dezaktywują wirusy i grzyby.

Pomóżmy wspólnie lekarzom, pracownikom służb medycznych oraz pacjentom Oddziału Zakaźnego w Kozienicach w walce z epidemią koronawirusa. Dla wszystkich jest to bardzo trudny okres w życiu, gdyż boimy się o swoje zdrowie i naszych bliskich.

Szpitale w całej Polsce borykają się z brakiem wystarczającego wyposażenia
oraz podstawowych środków ochrony osobistej. Perspektywa kolejnych tygodni pracy
w walce z szybko rosnącą  liczbą osób zakażonych COVID 19, bez dostępu do sprzętu ratującego życie, powoduje wielki niepokój i bezradność  wśród lekarzy i pielęgniarek naszego szpitala. Dlatego pomóżmy IM WSZYSTKIM i sobie samym!

Dziś, 7 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracowników Służby Zdrowia dlatego pamiętajmy o NICH nie tylko przy tej Okazji.

Akcję można wesprzeć  wpłacając środki na konto Hospicjum:

 nr 29 1240 5862 1111 00108297 6641 – Bank PeKao SA o/Kozienice

z dopiskiem „Zbiórka na rzecz Oddziału Zakaźnego w Kozienicach”.

Hospicjum, jako pierwszy darczyńca, przekazało w ramach tej zbiórki 15 000,00 zł.

Informacje dotyczące aktualnej kwoty zbiórki będą wyświetlane „na pasku” z bieżącymi informacjami w lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”

Z poważaniem
Ks. Tomasz Pastuszka
Prezes Kozienickiego Hospicjum im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej


Kwesta charytatywna

W niedzielę 15 grudnia uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 dzielnie kwestowali od wczesnych godzin porannych, aż do wieczora przy Kościele św. Krzyża w Kozienicach.
Wolontariusze z PSP Nr 1 prowadzili trzecią już kwestę, na rzecz naszego Kozienickiego Domowego Hospicjum im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach.
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem zbierali datki na ten szczytny cel, z powagą informowali darczyńców o ważnej idei hospicyjnej i konieczności pomocy najbardziej potrzebującym.
Jesteśmy dumni, że nasza młodzież rozumie potrzeby innych i potrafi zorganizować swój wolny czas, by w ten sposób nieść pomoc podopiecznym Kozienickiego Hospicjum.
Dzięki naszym wolontariuszom udało się zebrać prawie 5, 400 zł. Gratulujemy!

Zaproszenie

Kozienickie Hospicjum im. Sł. B.

Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

serdecznie zaprasza

na uroczystą mszę świętą.

Nabożeństwo w intencji śp. zmarłych naszych podopiecznych oraz rodzin, które straciły swoich bliskich, odbędzie się 13 listopada 2019 roku, o godzinie 18.30 w kościele p. w. Świętego Krzyża w Kozienicach.

I Festyn Hospicyjny z Eneą – 22 IX 2019 r.

Wielkim sukcesem na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach zakończył się I Festyn Hospicyjny, którego celem było zebranie datków ofiarowanych przez uczestników na budowę stacjonarnego hospicjum.

Podczas imprezy oprócz cieszącej się dużym zainteresowaniem prowadzonej loterii fantowej oraz licytacji, których dochód przeznaczony zostanie właśnie na  budowę hospicjum, nie zabrakło całej masy atrakcji dla społeczności Kozienic i okolic .Ogromnym zainteresowaniem okazały się plac zabaw dla dzieci, przejażdżki konne, malowanie twarzy, ,,stoiska z różnościami „, czy też wreszcie oczekiwane  koncerty i pokazy artystyczne.

Organizatorami festynu było Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej wraz z partnerami , w tym m. in. Enea Wytwarzanie, LGD „Puszcza Kozienicka”.

Honorowy patronat nad tym wielkim dla nas wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Kozienice oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Część oficjalną festynu otworzyli przedstawiciele władz samorządowych, a także organizatorzy festynu oraz przedstawiciele organizacji wspierających I Festyn Hospicyjny. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystów. Na scenie pojawili się nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach, znany zespół „Relax”, a także seniorzy i młodzież z KDK im. B. Klimczuka z występami teatralnymi. Nie małą niespodzianką był koncert Roberta Chojnackiego z zespołu De Mono.

Ponadto prowadzone były liczne licytacje. Licytowane było m. in. złote pióro Burmistrza Gminy Kozienice, które zostało wylicytowane za 900 zł, sukienka Magdy Gessler, czy też komplet mebli wypoczynkowych, które kupił Burmistrz Gminy Kozienice pan Piotr Kozłowski.

O część gastronomiczną festynu zadbały Koła Gospodyń Wiejskich serwując rarytasy kuchni kozienickiej, ich stoiska cieszyły sie ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Kozienic.

Zakończenie festynu uświetnił występ zespołu disco polo „Crowd&Goran” oraz „Quatro Band”, po czym  wylosowano zwycięzców loterii fantowej.

To był bardzo udany dzień zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników, dzięki wolontariuszom i wszystkim prowadzonym akcjom zebrano prawie 55 tyś złotych.

I Festyn Hospicyjny

Szanowni Państwo                                                                               

            W imieniu Stowarzyszenia „Hospicjum Imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej” zwracamy się z serdeczną prośbą o udzielenie pomocy i wsparcia naszej inicjatywy jaką będzie I Festyn Hospicyjny planowany na dzień 22 września 2019 r. tj. niedziela, na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach.

Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na organizację hospicjum stacjonarnego.

Hospicjum powstało 17 maja 2018 r. i działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Stowarzyszenie prowadzi działalność hospicjum domowego wspierającego osoby chore onkologicznie, przewlekle i terminalnie. Dodatkowo prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Nasze Stowarzyszenie udziela pomocy osobom chorym, którzy są pod stałą opieką terminalną jak też wspiera osoby zajmujące się chorymi na co dzień.   Personel Hospicjum stale się rozwija i powiększa. Obecnie stanowi 6 pielęgniarek, 2 rehabilitantów oraz kilkunastu wolontariuszy.

Nasza działalność pozwoliła nam ocenić ogromną skalę potrzeb w dziedzinie opieki nad chorymi przewlekle i onkologicznie oraz wsparcia ich rodzin. Wzorując się na działających od lat hospicjach, pragniemy stworzyć silne i stabilne centrum wsparcia osób starszych i chorych „pomocna dłoń”. W tym celu rozpoczęliśmy przygotowania do pozyskania kontraktu z NFZ oraz szereg innych działań w pozyskaniu wsparcia zarówno materialnego jak też niematerialnego.  Pragniemy cały czas rozwijać działalność hospicjum domowego oraz rozpocząć organizację hospicjum stacjonarnego.

Liczymy na Państwa wsparcie i obecność podczas Festynu.  Logo każdej firmy wspierającej naszą inicjatywę będzie umieszczone na banerze oraz na stronie internetowej hospicjum.

Tel. kontaktowy  661311034                                   

Regulamin Festynu -> pobierz                       

Program Festynu -> pobierz        

                                                                                                              Z wyrazami szacunku
Prezes Hospicjum
  Ks. Tomasz Pastuszka

Akcja charytatywna „Pola Nadziei”

2 czerwca 2019 roku na terenie naszego miasta odbyła się akcja charytatywna pt. „Pola Nadziei”, na  rzecz działającego przy parafii p. w. Świętego Krzyża Hospicjum Kozienickiego im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

W  zorganizowanej akcji, z ogromnym zapałem  brali udział uczniowie  z klasy VI c Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką nauczycieli: Urszuli Grabiec, Elżbiety Komorowskiej, Pauliny Zawadzkiej.

Dzieci kwestowały cały dzień. Z zaangażowaniem informowali darczyńców o celu i ważności organizowanej zbiórki pieniężnej. Naszym wolontariuszom udało się zebrać znaczną kwotę  pieniędzy, która zasiliła budżet Kozienickiego Hospicjum. Jesteśmy dumni, że akcja przyniosła takie rezultaty, a uczniowie wiedzą, że zawsze warto pomagać!